Sözlükte "hedef" ne demek?

1. Nişan alınacak yer.
2. Ulaşılmak ya da elde edilmek istenen yer.
3. Bir kimsenin, topluluğun ulaşmak istediği konum, düzey, erek, amaç, gaye, maksathedef

Hedef kelimesinin ingilizcesi

adj. target
n. target, aim, goal, objective, blank, bourn, bourne, butt, clout, cock shy, destination, intention, mark, object, Land of Promise, Promised Land, Terminus
Köken: Arapça